เรียนดี มีวินัย ประชาธิปไตยเด่น เน้นคุณธรรม

04 กรกฎาคม 2553

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ๕๓


กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (การเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓) ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานนักเรียนคือ ด.ช.นพนนท์ ตันชีเปลือย นักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กิจกรรมไหว้ครู๕๓

โรงเรียนบ้านโนนยาง ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

ติดตามข่าว IT

สร้างสรรค์โดย

โรงเรียนบ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 หมู่บ้านโนนยาง ตำบลเหล่าไฮงา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46110 โทรศัพท์ 043 890068 email: nonyangschool@gmail.com