04 กรกฎาคม 2553

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ๕๓


กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (การเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓) ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานนักเรียนคือ ด.ช.นพนนท์ ตันชีเปลือย นักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กิจกรรมไหว้ครู๕๓

โรงเรียนบ้านโนนยาง ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓