เรียนดี มีวินัย ประชาธิปไตยเด่น เน้นคุณธรรม

19 สิงหาคม 2553

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๕๓

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทางโรงเรียนบ้านโนนยางได้จัดกิจกรรมวันแม่ตรงกับวันที่ ๑๒ เพื่อให้พิธีกรรมเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพระบายสี เขียนบรรยาย เรียงความเรื่องแม่ จัดป้ายนิเทศวันแม่เป็นต้น ในกิจกรรมยังมีการอ่านกลอนวันแม่ และนักเีรียนแสดงความรักแก่แม่โดยการกราบแม่ สุดท้ายเป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติดตามข่าว IT

สร้างสรรค์โดย

โรงเรียนบ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 หมู่บ้านโนนยาง ตำบลเหล่าไฮงา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46110 โทรศัพท์ 043 890068 email: nonyangschool@gmail.com